Přání k výročí svatby v angličtině

Stojíte před úkolem popřát svým přátelům, známým, kolegům či nadřízenému k výročí svatby anglicky? Máte za manžela/manželku cizince a rádi byste mu/jí popřáli k vašemu výročí bez chyb, romanticky a samozřejmě v angličtině? No problém!

Zde najdete několik ukázek textů na přání k výročí v angličtině, včetně českého překladu, které můžete použít jak „na doma“, tak i „na ven“.

 1. Ι would like to congratulate you both on your (x)th wedding anniversary. Μay God bless your marriage and fill yοur life with love and joy.
  Překlad: Chtěl/a bych vám pogratulovat k vašemu (x)-tému výročí svatby. Kéž Bůh žehná vašemu manželství a naplní vaše životy láskou a radostí.
 2. You are not only great person, but also my best friend. It is blessing for me, to find both of them in you. Thank you for making my life beautiful!
  Překlad: Nejsi jen úžasný člověk, ale i můj nejlepší přítel. Je to pro mě požehnání, najít oboje v Tobě. Děkuji, že děláš můj život krásný!
 3. May your marriage is filled with love, happiness and friendship for all the years of your lives! Happy anniversary!
  Překlad: Ať je vaše manželství naplněno láskou, štěstím a přátelství po celý váš život! Krásné výročí svatby!
 4. Our marriage has a birthday! Let us celebrate with love, sweet words and wine!
  Překlad: Naše manželství má narozeniny! Oslavme to s láskou, sladkými slovy a vínem!